logotip

Zgodovina

Podjetje je bilo ustanovljeno dne 19.10.1950 pod nazivom OKRAJNE OPEKARNE LJUTOMER, leta 1962 pa se je preimenovalo v INDUSTRIJO GRADBENEGA MATERIALA IN GRADBENIŠTVA IMGRAD LJUTOMER.

Po odcepitvi gradbene dejavnosti leta 1972 je podjetje prevzelo naziv IMGRAD industrija montažnih gradbenih materialov Ljutomer. Družba je bila takrat dejavna v dejavnosti lakiranja, proizvodnji satja ter proizvodnji poliestrskih kioskov. Na področju poliestra in lakiranja je družba predstavljala tehnološki vrh nekdanje države.

Leta 1988 smo med prvimi pri nas pričeli s prašnim barvanjem kovin, z najkakovostnejšo predobdelavo za gradbeništvo – rumeno kromatiranje.

Leta 1995 je bila ustanovljena delniška družba. V navedenem obdobju je družba obvladovala tri dejavnosti, in sicer: poliester, lakirnica, proizvodnja čistih prostorov.

V letu 2002 se je enota poliester preselila v nove proizvodne prostore na Babinsko cesto, enota lakirnice je ostala na stari lokaciji. Novi proizvodni prostori še danes predstavljajo pomembno pridobitev, saj smo povečali obseg proizvodnje, velikost izdelkov in kakovost proizvodov.

Program čisti prostori je bil zaradi slabe donosnosti prenesen na drugo družbo.

Skupščina je na seji dne 16.12.2008 sprejela sklep, da se podjetju Imgrad Ljutomer d.d. spremeni ime firme v ULTRAMARIN, razvojno podjetje d.d., ki je pravna naslednica družbe Imgrad Ljutomer d.d..

Skupščina je na seji dne 22.12.2014 sprejela sklep, da se podjetju ULTRAMARIN, razvojno podjetje d.d., spremeni ime firme v ULTRAMARIN razvojno podjetje d.o.o., ki je pravna naslednica družbe ULTRAMARIN, razvojno podjetje d.d..